نسخه آزمایشی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
  • ایران، قم،میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم
  • 025-31150
  • 37185/3688
  • info@isca.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیریت مرکز همکاری های علمی و بین المللی

 
رجبعلی اسفنديار (رئیس مرکز همکاری های علمی و بین الملل)

زندگینامه علمی (CV)

•    متولد دهم فروردین 1345 فیروزکوه، دماوند، تهران، ایران .
•    دکتری علوم سیاسی، علاقمند به مطالعه فلسفه سیاسی، مسایل ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، آشنا به دو زبان عربی و انگلیسی.
•    عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
•    دانش¬آموخته حوزه علمیه قم، خارج فقه و اصول.
دوره¬های آموزشی
            1 - دورة زبان انگليسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، مقدماتی و پيشرفته (1370 _1373)
            2 - دورة ترجمه زبان انگليسی (Traslation) مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) (يک ترم 1374)
            3 - دورة آموزشی اينترنت، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1382)
            4 - دورة آموزش کامپيوتر، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (1382)
            5 - کارگاه آموزشی درس آشنايي با قانون اساسی (1384)             
            6 - کارگاه روش نگارش مقالات علمی _ پژوهشی (ويژه گرايش انقلاب اسلامی) (1384)     
            7 - کارگاه آموزشی درس انديشه سياسی امام خمينی (1385)       
            8 - کارگاه آموزشی درس آشنايی با قانون اساسی (1385)           
            9 - کارگاه آموزشی اصول و روش نگارش علمی (1385)                
           10 - کارگاه علمی - پژوهشی جنگ و صلح از منظر فلسفه سیاسی معاصر (1386)    
           11 - کارگاه علمی - پژوهشی نسبت دین و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر (1387)     
          12- کارگاه علمی – روش خوانش متون فلسفه سیاسی کلاسیک یونان (1390)          
          
•    تحقیق و تألیف
           کتاب
           1 - «وجوه سياسی فلسفه شيخ اشراق» / بوستان کتاب، 1385 .     
          2 - المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار (مجلد 11 تا 14) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1375.     
          3 - المعجم المفهرس لاعلام احاديث بحارالانوار (مجلد 1 تا 3) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1378 .          4 - «روش¬شناسی حکمت اشراق مجموعه مقالات روش¬شناسی در حوزه تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  1387 .  
         5 - مطالعات فلسفه سیاسی، مجموعه نشست¬ها و گفتگوها / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.        
        6 - قانون اساسی مدينه و مسئله امنيت در دولت نبوی، مجموعه مقالات سيره سياسی پيامبر اعظم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.         
        7 - چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی / گردآوری / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   1389.              
         مقاله
        1 - حاکم مطلوب از ديدگاه شيخ اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 17 .    .                
        2 - روش¬شناسی انديشه سياسی اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 28 .                                            
        3 - معرفی کتاب «رايات الجهاد فی اعلام العباد» / اثر شيخ ابوالحسن بن محمد کاظم جاجرمی / فصلنامه علوم سياسی/  شماره 16 .    
        4 - فلسفه سياسی سهروردی / روزنامه همشهری / 10 خرداد 83  .     
        5 - مأخذشناسی انديشة سياسی اسلام، فصلنامه پژوهش و حوزه / شماره 22 – 21 .       
        6 - حاکمیت عقل قدسی / روزنامه همشهری / 17 فروردین 1388.          
        7 - معرفی کتاب «الإسلام والأمن الاجتماعی» فصلنامه علوم سياسی، شماره 33. 
        8- اندیشه سیاسی شیخ شهاب الدین سهروردی / فصلنامه سیاست متعالیه شماره 3.  
        9- مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) / مطالعات پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی /شماره1، بهار 1394 . 
        10-آزادی /مقاله مشترک  در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت  آیت الله خامنه ای/ 1395 . 
         11- سرمایه داری  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .
        12- سیاست خارجی  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .
       13- نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی/فصلنامه علوم سیاسی/شماره79

•    تدریس
           1 - درس « انقلاب اسلامی ایران» / دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشکی اهواز / دانشگاه شهيد رجايي تهران (سال1381 - 1390) .            
           2 - درس «تاريخ اسلام» / دانشگاه شهيد چمران اهواز / (از سال 1381) .
           3 - درس «آشنايي با قانون اساسی جمهوری اسلامی» / دانشگاه شهيد چمران اهواز (از سال 1384) .
           4 - درس انقلاب اسلامی ایران / دانشگاه شهید رجایی تهران « (سال 1385) .
          5- فن دیپلماسی و آداب کنسولی /دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394)
          6- سیاست خارجی قدرت های بزرگ / دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394).
          7- انقلاب اسلامی ایران 1و2 /موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران ، سطح3 ، 1393 و 1394).
          8-نظام سیاسی اسلام /  موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران،  سطح2 ، (1394).

•    عضویت، مسئولیت و همکاری علمی - پژوهشی
            1 - مدير امور پژوهشی پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1381 تا 1393) .      
           2 -  مدير گروه تشکيل پرونده علمی دانشنامه امام خمينی(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) (1381 – 1390)       
           3 - عضو شورای علمی گروه فلسفه سياسی، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1379) .      
           4 - دبير کارگروه علوم و انديشه سياسی / نهضت نرم¬افزاری و توليد دانش دفتر تبليغات اسلامی (سال 1383).
           5 - همکاری با گروه خبر راديو معارف در قسمت دبيری و سردبيری برنامه معارف در مطبوعات (1378 –  1379) .
          6 - همکاری با واحد نمايه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1375 - 1376) .
          7 - همکاری با واحد معجم بحارالانوار مرکز مطالعات و  تحقيقات اسلامی (1373 - 1375) .
          8 – دبير کميته علمي همايش «سيره سياسي و حکومتي پيامبر اعظم(ص)» (1385).                  
         9 – کارشناس مسئول هيأت علمي دفتر تبليغات اسلامي(1386).                      
        10 – عضو کمیته کارشناسی هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی(از سال 1387 – 1390).           
         11 – دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1388).
          12 –مدیر گروه اجتماع و سیاست دانشنامه امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (سال 1388 –  1389).
        13-عضوشورای علمی همایش ملی روحانیت وانقلاب اسلامی(سال1388)                 
         14-دبیراجرایی همایش روحانیت وانقلاب اسلامی (1388)  
         15-عضو کمیته علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)        
          16-دبیراجرایی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)       
          17-عضو کمیسیون فلسفه سیاسی همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران(ازسال1387)       
          18-مدیر کلان پروژه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ازسال1388)          
         19 –سرپرست حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از سال 1389و1390 و از 1393).  
        20 –رییس مرکز همکاری های علمی و بین الملل (از سال1396).  
 

فايلها
رزومه رئيس مرکز همکاري هاي علمي و بين الملل.pdf 340.392 KB
ساختار مرکز همکاری ها
ساختار مرکز همکاری های علمی و بین الملل


جهت دریافت چارت فایل پیوست را دانلود نمائید

فايلها
ساختار مرکز همکاري هاي علمي و بين الملل.pdf 195.029 KB
جهت دریافت چارت فایل پیوست را دانلود نمائید
فايلها
روزمه همکاران مرکز همکاريهاي علمي و بين الملل.pdf 1 MB

عملکرد نه‌ماهه مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل در سال 96

ردیف

عنوان برنامه

تعداد

1

برگزاری کرسی‌های ترویجی

49

2

برگزاری کرسی‌های تخصصی و نقد و نوآوری

2

3

همکاری در برگزاری نشست‌های علمی ذیل پروژه‌های اعضای هیأت علمی

15

4

جلسات شورای مدیران مرکز

0

5

جلسات شورای مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل

0

6

برگزاری همایش‌های ملی با همکاری پژوهشکده‌ها و مراکز یا نهاد همکار

0

7

برگزاری همایش‌های بین‌المللی با همکاری پژوهشکده‌ها و مراکز یا نهاد همکار

0

8

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری

10

9

عملیاتی کردن تفاهم‌نامه‌های منعقد شده

10

10

مشارکت و همکاری در نمایشگاه‌های داخلی

5

11

مشارکت و همکاری در نمایشگاه‌های خارجی

0

12

هماهنگی سفرهای خارجی اعضای هیأت علمی (اجرای گرنت)

0

13

زمینه‌سازی انجام پروژه‌های مشترک با یک استاد خارجی برای اعضای هیأت علمی

0

14

برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی و مهارت‌افزایی اعضای هیأت علمی

10

15

آماده‌سازی متن کرسی‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌ها به صورت جزوه

27

16

ترجمه آثار پژوهشگاه به زبان عربی

0

17

ترجمه آثار پژوهشگاه به زبان‌های لاتین

0

18

انتشار مجله عربی «الأراء والأنظار» با همکاری پژوهشکده‌ها و مراکز

0

فايلها
ادامه گزارش عملکرد اداره همکاري ها.pdf 934.479 KB
معرفی سرپرست اداره همکاری های علمی
 
رجبعلی اسفنديار (سرپرست اداره همکاری های علمی)

زندگی نامه علمی (CV)

•    متولد دهم فروردین 1345 فیروزکوه، دماوند، تهران، ایران .
•    دکتری علوم سیاسی، علاقمند به مطالعه فلسفه سیاسی، مسایل ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، آشنا به دو زبان عربی و انگلیسی.
•    عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
•    دانش¬آموخته حوزه علمیه قم، خارج فقه و اصول.
دوره¬های آموزشی
            1 - دورة زبان انگليسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، مقدماتی و پيشرفته (1370 _1373)
            2 - دورة ترجمه زبان انگليسی (Traslation) مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) (يک ترم 1374)
            3 - دورة آموزشی اينترنت، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1382)
            4 - دورة آموزش کامپيوتر، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (1382)
            5 - کارگاه آموزشی درس آشنايي با قانون اساسی (1384)             
            6 - کارگاه روش نگارش مقالات علمی _ پژوهشی (ويژه گرايش انقلاب اسلامی) (1384)     
            7 - کارگاه آموزشی درس انديشه سياسی امام خمينی (1385)       
            8 - کارگاه آموزشی درس آشنايی با قانون اساسی (1385)           
            9 - کارگاه آموزشی اصول و روش نگارش علمی (1385)                
           10 - کارگاه علمی - پژوهشی جنگ و صلح از منظر فلسفه سیاسی معاصر (1386)    
           11 - کارگاه علمی - پژوهشی نسبت دین و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر (1387)     
          12- کارگاه علمی – روش خوانش متون فلسفه سیاسی کلاسیک یونان (1390)          
          
•    تحقیق و تألیف
           کتاب
           1 - «وجوه سياسی فلسفه شيخ اشراق» / بوستان کتاب، 1385 .     
          2 - المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار (مجلد 11 تا 14) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1375.     
          3 - المعجم المفهرس لاعلام احاديث بحارالانوار (مجلد 1 تا 3) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1378 .          4 - «روش¬شناسی حکمت اشراق مجموعه مقالات روش¬شناسی در حوزه تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  1387 .  
         5 - مطالعات فلسفه سیاسی، مجموعه نشست¬ها و گفتگوها / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.        
        6 - قانون اساسی مدينه و مسئله امنيت در دولت نبوی، مجموعه مقالات سيره سياسی پيامبر اعظم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.         
        7 - چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی / گردآوری / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   1389.              
         مقاله
        1 - حاکم مطلوب از ديدگاه شيخ اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 17 .    .                
        2 - روش¬شناسی انديشه سياسی اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 28 .                                            
        3 - معرفی کتاب «رايات الجهاد فی اعلام العباد» / اثر شيخ ابوالحسن بن محمد کاظم جاجرمی / فصلنامه علوم سياسی/  شماره 16 .    
        4 - فلسفه سياسی سهروردی / روزنامه همشهری / 10 خرداد 83  .     
        5 - مأخذشناسی انديشة سياسی اسلام، فصلنامه پژوهش و حوزه / شماره 22 – 21 .       
        6 - حاکمیت عقل قدسی / روزنامه همشهری / 17 فروردین 1388.          
        7 - معرفی کتاب «الإسلام والأمن الاجتماعی» فصلنامه علوم سياسی، شماره 33. 
        8- اندیشه سیاسی شیخ شهاب الدین سهروردی / فصلنامه سیاست متعالیه شماره 3.  
        9- مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) / مطالعات پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی /شماره1، بهار 1394 . 
        10-آزادی /مقاله مشترک  در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت  آیت الله خامنه ای/ 1395 . 
         11- سرمایه داری  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .
        12- سیاست خارجی  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .
       13- نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی/فصلنامه علوم سیاسی/شماره79

•    تدریس
           1 - درس « انقلاب اسلامی ایران» / دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشکی اهواز / دانشگاه شهيد رجايي تهران (سال1381 - 1390) .            
           2 - درس «تاريخ اسلام» / دانشگاه شهيد چمران اهواز / (از سال 1381) .
           3 - درس «آشنايي با قانون اساسی جمهوری اسلامی» / دانشگاه شهيد چمران اهواز (از سال 1384) .
           4 - درس انقلاب اسلامی ایران / دانشگاه شهید رجایی تهران « (سال 1385) .
          5- فن دیپلماسی و آداب کنسولی /دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394)
          6- سیاست خارجی قدرت های بزرگ / دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394).
          7- انقلاب اسلامی ایران 1و2 /موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران ، سطح3 ، 1393 و 1394).
          8-نظام سیاسی اسلام /  موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران،  سطح2 ، (1394).

•    عضویت، مسئولیت و همکاری علمی - پژوهشی
            1 - مدير امور پژوهشی پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1381 تا 1393) .      
           2 -  مدير گروه تشکيل پرونده علمی دانشنامه امام خمينی(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) (1381 – 1390)       
           3 - عضو شورای علمی گروه فلسفه سياسی، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1379) .      
           4 - دبير کارگروه علوم و انديشه سياسی / نهضت نرم¬افزاری و توليد دانش دفتر تبليغات اسلامی (سال 1383).
           5 - همکاری با گروه خبر راديو معارف در قسمت دبيری و سردبيری برنامه معارف در مطبوعات (1378 –  1379) .
          6 - همکاری با واحد نمايه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1375 - 1376) .
          7 - همکاری با واحد معجم بحارالانوار مرکز مطالعات و  تحقيقات اسلامی (1373 - 1375) .
          8 – دبير کميته علمي همايش «سيره سياسي و حکومتي پيامبر اعظم(ص)» (1385).                  
         9 – کارشناس مسئول هيأت علمي دفتر تبليغات اسلامي(1386).                      
        10 – عضو کمیته کارشناسی هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی(از سال 1387 – 1390).           
         11 – دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1388).
          12 –مدیر گروه اجتماع و سیاست دانشنامه امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (سال 1388 –  1389).
        13-عضوشورای علمی همایش ملی روحانیت وانقلاب اسلامی(سال1388)                 
         14-دبیراجرایی همایش روحانیت وانقلاب اسلامی (1388)  
         15-عضو کمیته علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)        
          16-دبیراجرایی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)       
          17-عضو کمیسیون فلسفه سیاسی همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران(ازسال1387)       
          18-مدیر کلان پروژه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ازسال1388)          
         19 –سرپرست حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از سال 1389و1390 و از 1393).  
        20 –رییس مرکز همکاری های علمی و بین الملل (از سال1396).  
 
فايلها
رزومه سرپرست اداره همکاري هاي علمي.pdf 341.722 KB
معرفی اداره همکاری های علمی

اداره همکاری های علمی، به منظور شناسايی،برنامه ريزی و برقراری ارتباط با شخصيتها، گروهها و مراكز پژوهشی، از سال 1391 فعاليت خود را آغاز كرد.

معرفی مرکز همکاری های علمی و بین المللی
رویکرد جدی و مؤثر به مقوله تعیین‌کنندۀ همکاری‌ های پژوهشی و ایجاد وحدت رویه در انجام این رسالت مهم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را بر آن داشت به تشکیل مرکز همکاری‌ های علمی و بین المللی همت گمارد. این مرکز می‌کوشد تا با تولید، گسترش و ارتقای خدمات کیفی پژوهشی در حوزه تحقیقات علوم اسلامی، زمینه‌های لازم برای بسط مطالعات علمی را در این عرصه فراهم آورد. برگزاری نشست‌های علمی و کرسی های نظریه پردازی، برنامه‌ ریزی جهت ارتباطات عملی و بین‌المللی، و مدیریت حضور در نمایشگاه‌ های داخل و خارج از کشور، عرصه‌های اصلی فعالیت ‌های این مرکز است.
1 2

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1693

آدرس: قم - چهارراه شهدا - ابتدای خیابان معلم   مرکزهمکاری های علمی و بین الملل
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1352
ایمیل: danaee@isca.ac.ir
 

مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

اداره همکاری های علمی و بین الملل
مجری سایت : شرکت سیگما