نسخه آزمایشی
سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تونس
محمد باقر انصاری گزارش سفر و مأموریت به جمهوری تونس و شرکت در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تونس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اعزام دو تن از کارمندان خود، مدیر نشر و کارشناس اجرایی آن و یک تن از اعضای هیئت علمی، در سی و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب جمهوری تونس شرکت کرد. این حضور و شرکت، با چهار سیاست و راهبرد و استراتژی رخ داد: معرفی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،
عرضه فروشگاهی آثار و رصد فعالیتهای ناشران اسلامی و عربی و یافتن نمایندگی پخش آثار در شمال
افریقا )سیاستها(، و بنابراین حضور در سیوپنج غرفه ناشران و گفتگو با ایشان، عرضه بهینه آثار و حضور
فعال در غرفه پژوهشگاه در طول ده روز برگزاری پیوسته نمایشگاه، بازدید چندباره 777 غرفه ناشران حاضر،
و کتابفروشی های سطح شهر و توافق با ناشر تونسی  شیعی مکتب الشامله برای نمایندگی متقابل ایشان در
شمال افریقا، یعنی تونس، مراکش و الجزایر و در صورت امکان، کشور مصر و نمایندگی نشر پژوهشگاه برای
توزیع آثار این ناشر تونسی در نمایشگاه کتاب تهران و فروشگاههای خود )راهبردها( انجام گرفت.
مأموریت و سفر از15فروردین آغاز شد و در 29 فروردین به پایان رسید. محل اقامت، هتل لیدوی تونس
در محله حلق الوادی و با نظر رایزنی فرهنگی سفارت ایران در جمهوری تونس انتخاب شده بود. اصلی ترین
دلیل انتخاب این هتل، نزدیکی آن به مدینةالمعرض یا شهر نمایشگاهی تونس برای کاستن از هزینه های
آمد و شد بود. دوستان همراه در این مأموریت، آقایان فرید بختیاریزاده مسئول غرفه پژوهشگاه و جناب آقای
دکتر مختار شیخ حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه بودند.
گذشته از مطالب بالا، مواردی نیز فهرست وار بیان می شود:
 از ابتدای ورود تا خروج از کشور تونس، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شخص جناب آقای
اسدی موحد و سفیر محترم و دانشمند ایران جناب آقای دکتر مصطفی بروجردی، گام به گام و پشت به پشت
حامی و همراه هیئت اعزامی و غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه کتاب تونس بودند.
 استقبال از نمایشگاه بسیار خوب و چشمگیر بود و نزدیک به 777 ناشر از 33 کشور جهان در این
نمایشگاه شرکت کرده بودند.
 مهمان ویژه امسال نمایشگاه، کشور الجزایر بود که در غرفهای نزدیک به 333 متر بهترین آثار خود را به
نمایش درآورده بود. روابط تونس و الجزایر بسیار خوب و برادرانه است.
 پژوهشگاه در این نمایشگاه نزدیک به صد عنوان از کتابهای عربی خود و مؤسسه بوستان کتاب را
عرضه داشته بود که بیشترین استقبال از کتابهای فلسفی به ویژه بوعلی سینا و ملاصدرا بود.
 در حاشیه نمایشگاه، نمایشگاه دستاوردهای فنی، الکترونیک و رایانهای کشورهای افریقایی برپا شده بود.
 عربستان سعودی در این نمایشگاه مثل سالهای قبل، با غرفهای در دل نمایشگاه و با وسعتی بالغ بر
سیصدمترمربع و طراحی و نصب سازه های پیش ساخته و به تقلید از ایرانیان با حضور استاد خط عربی جناب
العرافی و نمایش آثار خود که کمتر فقهی و بیشتر فنی و در حوزه علوم انسانی بود، شرکت کرده بود.
 استاد خط عربی، یکی از روزها در غرفه ایران  به همراه همسرش  حاضر شد و پس از بازدید از غرفه
رایزنی جمهوری اسلامی ایران و تعریف از هنر و فرهنگ ایران، در رویارویی دوستانه و صمیمی نام استاد
خط ایران جناب آقای حمیدرضا شورشی و ایشان نیز نام استاد عربستانی جناب آقای العرافی را با خط خوش
بر روی کاغذ نقش کردند.
اثر نویسندهای مراکشی و چاپ » صحیح بخاری: نهایة الاسطوره «  پرفروشترین کتاب امسال، کتاب
ناشری تونسی بود. البته نباید چندان از این موضوع خوشحال شد؛ چه اینکه وضعیت کشور تونس در حال
حاضر، شبیه دوره پس از قرون وسطی و سقوط کلیساست و با توجه به سقوط اخوان المسلمین، و حکومت
سکولار جناب سبسی  رئیس جمهور تونس  در کل، حرکتهای دینی پس زده می شود؛ چه این حرکت از
طرف شیعیان باشد و چه اهل سنت. بنابراین هدف و مرکز این سیبل، دین به طور کلی است.
 از روز سوم تا پنجم نمایشگاه کتاب تونس، اعتصاب رانندگان تاکسی تقریباً در آمدوشد مردم اختلال
ایجاد کرده بود که طبیعتاً در استقبال از نمایشگاه هم تأثیرگذار بود.
 در کنار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع) نیز در این نمایشگاه حاضر بود
که قرارگیری این دو غرفه در کنار غرفه رایزنی فرهنگی ایران در تونس، حضور را بسیار برجسته ساخته بود؛
به نحوی که در پایان نمایشگاه، عوامل اجرایی نمایشگاه با حضور در غرفه های ایران، از حضور گرم و
برجسته جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاری کردند.
 استقبال کنندگان از نمایشگاه کتاب سه دسته بودند: خانواده ها، دانش آموزان که از طریق مدرسه حاضر
شده بودند و جامعه نخبگان و دانشگاهی تونس.
 طی ده روز برگزاری، افراد بسیاری در غرفه پژوهشگاه و رایزنی جمهوری اسلامی ایران حاضر می شدند
که عموماً شخصیتهای دانشگاهی و سیاسی کشور تونس بودند و از حضور ایران در نمایشگاه سپاسگزاری
می کردند.
 از جمیعت نزدیک به یازده میلیونی تونس، نزدیک به دویست هزار نفر شیعه اثنی عشری هستند؛ در عین
حال دوستار اهل بیت(ع) به ویژه خانم فاطمه زهرا(س) هستند؛ به نحوی که نام بسیاری از دختران تونسی،
« فاطمه زهرا» است. 
 در طول برگزاری نمایشگاه، دو بار جناب سفیر، در نمایشگاه و غرفههای ایران حاضر شدند و رایزن
فرهنگی ایران، تقریباً هر روز حضور داشت.
 ایران  به زعم بنده  با فعالیت های خوب دیپلماتیک سفیر دانشمند ایران جناب آقای دکتر بروجردی،
بسیار در تونس محبوب است. در حین بازدید سفیر محترم از غرفه ها که بنده ایشان را همراهی می کردم،
شخصیتها به ایشان احترام می گذاشتند و مردم با ایشان عکس یادگاری می انداختند.
 در شب پنجم اقامت، در ضیافت شام سفیر محترم ایران در تونس و در اقامتگاه ایشان حاضر شدیم.
گذشته از هیئت اعزامی پژوهشگاه، غرفهداران مجمع جهانی اهل بیت(ع) و سه تن از استادان علوم قرآنی
شهر مشهد که برای شرکت در همایش در جماعةالزیتونه در تونس حاضر بودند، مهمان سفیر بودند. جلسه
به مرور مسائل فرهنگی کشور تونس، بررسی آثار مکتوب استادان حاضر و بیان حساسیتهای حضور در
کشور تونس گذشت.
 در روز چهارم حضور که مصادف با آغاز اعتصاب تاکسیداران تونسی بود، با همراهی و دعوت رایزنی
فرهنگی ایران، بنده به همراه جناب آقای بختیاریزاده و چهارتن دیگر از مدعوین ایرانی، در اردویی یک
روزه برای دیدار از شهرهای جَم، کاروان/ قیروان، مهدیه و سوسه راهی این شهرها شدیم. در این روز جناب
آقای دکتر شیخ حسینی وظیفه و زحمت غرفه داری را برعهده داشت.
 در هنگامه حضور، به سبب موضوع پژوهش جناب آقای دکتر شیخ حسینی، برای دیدار از مرکز مسارات
فلسفی، جامعةالزیتونه و گفتگو با صاحبنظران و شخصیتهای سیاسی و اندیشمند تونسی، جناب ایشان را
همراهی کردم.
 طی سفر، با هماهنگی رایزن محترم ایران، دو بار با دکتر یونس الهجری، استاد سینمای تونسی و فیلمساز
دیدار کردم و درباره وضعیت سینما و تئاتر و موسیقی و کتاب در تونس گفتگو کردیم. رساله دکتری جناب
الهجری، زیباشناسی با تکیه بر فیلمهای ایرانی عباس کیارستمی و مجید مجیدی است. با همراهی ایشان و
جناب دکتر شیخ حسینی و تدوینگر خانم فیلمهای ایشان، از مدینةالثقافه شهر تونس بازدید کردیم.
 در این نمایشگاه، مجمع جهانی تقریب مذاهب و نماینده ایشان جناب آقای فولادی نیز شرکت کرده بود
که غرفه ایشان به اشتراک با مکتب الشامله تونس، تنها ناشر شیعی تونسی، چندین راهرو دورتر از غرفه های
ایرانی مذکور، برپا شده بود.
 نزدیک به شصت درصد از کتابهای عرضه شده در نمایشگاه به فروش رسید که هزینه های هتل،
آمدوشد، ترخیص کتابها و بخش عمده هزینه غرفه و لوازم آن را از محل آن پرداخت و تسویه کردیم.
 سفر هم در مسیر تهران  تونس و هم تونس  تهران، از طریق هواپیمایی ترکیه و با توقف دوساعته در
فرودگاه آتاتورک استانبول انجام شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 131

آدرس: قم - چهارراه شهدا - ابتدای خیابان معلم   مرکزهمکاری های علمی و بین الملل
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1352
ایمیل: danaee@isca.ac.ir
 

مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
مرکز همكاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف گسترش همكاری و جلب مشارکت مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین افزايش اعتبار علمی پژوهشگاه، از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد.
نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

اداره همکاری های علمی و بین الملل
مجری سایت : شرکت سیگما