نسخه آزمایشی
کتاب رصد نوآوری در پژوهش های دینی
کتاب رصد نوآوری در پژوهش های دینی
کتاب رصد نوآوری در پژوهش های دینی
نویسنده ها: گروهی از محققین ، عبدالمجید مبلغی 
انتشارات: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
تهیه کننده ها: اداره همکاری های علمی و پژوهشی
رساله های مقاطع دکتری دانشگاه ها و سطح چهار حوزه ، حائز اهمینت درخور توجهی در پژوهش های دینی هستند.فرض بر ان است که دانشجویان و طلاب سطوح تکمیلی و پایانی ، آخرین دستاوردهای پژ<هشی و آموزشی خود را در این رساله ها طرح کرده اند.
 مقالاتی که در این مجموعه عرضه می شود حاصل تلاشی دامنه دار جهت شناسای برترین پایان نامه های سطوح تکمیلی حوزوی و دانشگاهی طی فرایندی رقابتی و سخت گیرانه است.
 پس از شناسایی پایان نامه های برتر از نویسندگان تقاضا شده است تا نواوری مندرج در پایان نامه خود را در مقاله ای مستقل تبیین نمایند.
 بدیان لحاظ این مقالات فراتر از «رساله های دکتری » تاملات نویسندگان را در خود دارد و به یک معنا بیانگر عصاره ای از اندیشه های نویسندگان این پایان نامه ها می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 219

آدرس: قم - پردیسان - خیابان دانشگاه - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی -  مرکزهمکاری های علمی و بین الملل
تلفن: 02535116870
ایمیل: danaee@isca.ac.ir
 

آثار غیرفارسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
آثار غیرفارسی پژوهشگاه  علوم و فرهنگ اسلامی 

 
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

اداره همکاری های علمی و بین الملل
مجری سایت : شرکت سیگما