• اخبار
  • کرسی های علمی
  • نشست ها
  • همایش ها
  • کارگاه های علمی
  • همکاری های علمی
  • امور بین الملل

مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده فقه و حقوق توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر برگزار می گردد.
مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده فقه و حقوق توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر برگزار می گردد. مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده فقه و حقوق توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر برگزار در تاریخ 23/12/95 (دوشنبه) در ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن همایش برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.
نشست علمی با عنوان نقد کتاب تمدن اسلامی(نوشته ژوزف بورلو)
نشست علمی با عنوان نقد کتاب تمدن اسلامی(نوشته ژوزف بورلو) با همکاری اداره همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) برگزار می گردد. نشست علمی با عنوان نقد کتاب تمدن اسلامی(نوشته ژوزف بورلو) با همکاری اداره همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) در تاریخ 18/12/95 (چهارشنبه) واقع در ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی(ع) برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی دکتر احمد بادکوبه و دکتر علی بیات و حجت الاسلام والمسلمین محمد غفوری به عنوان دبیر علمی برگزار می گردد مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.
کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تداعی معانی در قرآن کریم از منظر آیت الله معرفت
کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تداعی معانی در قرآن کریم از منظر آیت الله معرفت توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد. کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تداعی معانی در قرآن کریم از منظر آیت الله معرفت توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 19/12/95 (پنجشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی(ارئه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی(ناقد) و حجت الاسلام والمسلمین علی مدبر به عنوان دبیر علمی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.
کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان بررسی نسبت اومانیسم با دین(با تاکید بر آموزه های اسلامی)
کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان بررسی نسبت اومانیسم با دین(با تاکید بر آموزه های اسلامی توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار می گردد. کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان بررسی نسبت اومانیسم با دین(با تاکید بر آموزه های اسلامی، توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در تاریخ 18/12/95 (چهارشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی دکتر ابراهیم علی پور(ارئه دهنده)، دکتر محمد لگنهاوزن، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی مبینی(ناقدان) حجت الاسلام والمسلمین اکبر قوام کرباسی به عنوان دبیر علمی برگزار می گردد مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.
نشست علمی با عنوان قرآن و تمدن برگزار می می شود.
نشست علمی با عنوان قرآن و تمدن، با همکاری اداره همکاری های علمی و پژوهشی و مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در تاریخ 16/12/95 (دوشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی میرزایی برگزار می گردد مدعوین این جلسه، روحانیون، طلاب و اساتید هستند.

کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تداعی معانی در قرآن کریم از منظر آیت الله معرفت
کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تداعی معانی در قرآن کریم از منظر آیت الله معرفت توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد. کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان تداعی معانی در قرآن کریم از منظر آیت الله معرفت توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 19/12/95 (پنجشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی(ارئه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی(ناقد) و حجت الاسلام والمسلمین علی مدبر به عنوان دبیر علمی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.
نظامنامه هیأت حمایت از کرس ی های نظری ه پردازی، نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی و معارف دینی)
نظامنامه و آئین نامه های برگزاری کرس های نظری پردازی، نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی و معارف دینی) جهت استفاده محققین و اعضای هیئت علمی
کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان عرفان در آینه قرآن
کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان عرفان در آینه قرآن توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد. کرسی¬ ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان عرفان در آینه قرآن توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 5/12/95 (پنجشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی(ارئه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی و حجت الاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری(ناقدان) حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی گرجیان به عنوان دبیر علمی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.
کرسی نقد با عنوان سیر تکوین تمدن اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر بابایی و دکتر مبلغی(ارائه دهندگان)، حجت الاسلام دکتر الویری و دکتر محمدرضا بهمنی(ناقدان) در تاریخ 23/10/95 برگزار گردید
کرسی نقد با عنوان سیر تکوین تمدن اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حبیب اله بابایی و دکتر عبدالمجید مبلغی(ارائه دهندگان)، حجت الاسلام دکتر محسن الویری و دکتر محمدرضا بهمنی(ناقدان) و با دبیری دکتر رسول نوروزی در تاریخ 23/10/95 برگزار گردید
کرسی نقد با عنوان رهبری اصیل سازمانی و اخلاق با حضور دکتر سید بابک علوی(ارائه دهنده)، حجت الاسلام دکتر محمدتقی اسلامی در تاریخ 25/10/95 برگزار گردید
کرسی نقد با عنوان رهبری اصیل سازمانی و اخلاق با حضور دکتر سید بابک علوی(ارائه دهنده)، حجت الاسلام دکتر محمدتقی اسلامی و با دبیری حجت الاسلام دکتر حسن بوسلیکی در تاریخ 25/10/95 برگزار گردید

نشست علمی با عنوان قرآن و تمدن، با همکاری اداره همکاری های علمی و پژوهشی و مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در تاریخ 16/12/95 (دوشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد.
نشست علمی با همکاری اداره همکاری های علمی و پژوهشی و مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی برگزار می گردد. نشست علمی با عنوان قرآن و تمدن، با همکاری اداره همکاری های علمی و پژوهشی و مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در تاریخ 16/12/95 (دوشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی میرزایی برگزار می گردد مدعوین این جلسه، روحانیون، طلاب و اساتید هستند.
نشست علمی علم تاریخ، علم تمدن تفاوت ها و چالش ها برگزار شد
نشست علمی علم تاریخ، علم تمدن تفاوت ها و چالش ها برگزار شد
نشست علمی بررسی روش شناسی احادیث اجتماعی برگزار گردید
نشست علمی بررسی روش شناسی احادیث اجتماعی برگزار گردید
نشست علمی بررسی روش شناسی احادیث اجتماعی برگزار گردید این نشست به همت اداره همکاری های علمی و پژوهشی و مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ 7/10/94 ساعت 10 در ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر، سالن کنفرانس برگزار گردید.
نشست علمی نقش قرآن در تشکیل امت
نشست علمی نقش قرآن در تشکیل امت
نشست علمی نقش قرآن در تشکیل امت
نشست علمی
نشست علمی روح تشریع در اسلام در تاریخ : 2/10/94 ساعت 10 سالن کنفرانس مرکز همایش های غدیر برگزار گردید

مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده فقه و حقوق توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر
همایش گفت و گو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر
همایش گفت و گو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد سخنرانان:حجت الاسلام دکتر الویری، دکتر باغستانی و دکتر شریف لک زایی پنجشنبه 95/10/28 ساعت 10، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن همایش(طبقه چهارم)
با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همایش عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت(ع) با تاکید بر سیره و آموزه های امام رضا(ع) توسط دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
هم اندیشی تخصصی مطالعات قرآن و تمدن با همکاری مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی و اداره همکاری های علمی و پژوهشی برگزار شد
دومین هم‌اندیشی ایده‌های برتر در پایان‌نامه‌های ممتاز دین‌پژوهی (سطح چهار حوزه علمیه و مقطع دکتری دانشگاه) در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

کارگاه علمی رویکردهای نوین در بازنمایی اطلاعات برگزار شد
حجت الاسلام و المسلمین سید تقی واردی در ادامه امتیازات و تنگناهای نمایه سازی ترکیبی را تبیین کرد و گفت : امتیاز اصلی نمایه ترکیبی، همان ایصال الی المطلوب است و در مقابل هزینه بری و زمان بری و نیاز به تخصص و تجربه کافی در این عرصه از تنگناهای این مدل خاص نمایه سازی است.
تست

  • گزارش تصویری
  • صوت جلسات علمی

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

اداره همکاری های علمی و بین الملل
مجری سایت : شرکت سیگما