• اداره همکاری های علمی و پژوهشی، به منظور شناسایی، برنامه‌ریزی و برقراری ارتباط با شخصیت‌ها، گروه‌ها و مراکز پژوهشی، از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد.
  • اخبار
  • کرسی های علمی
  • نشست ها
  • همایش ها
  • کارگاه های علمی
  • همکاری های علمی
  • امور بین الملل

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مفهوم معنویت در عصر پست¬مدرن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده اخلاق و معنویت برگزار می گردد.
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مفهوم معنویت در عصر پست¬مدرن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده اخلاق و معنویت برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مفهوم معنویت در عصر پست¬مدرن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده اخلاق و معنویت در تاریخ 30/6/96 (پنجشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی دکتر احمد شاکرنژاد(ارائه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، حجت الاسلام والمسلمین دکتر وحید سهرابی فر(ناقدان) و با دبیری حجت الاسلام والمسلمین مهدی فصیحی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بررسی و نقد روش تفسیر سید محمد باقر صدر و رهیافت های توسعه آن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 27/6/96 (دوشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیاب
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بررسی و نقد روش تفسیر سید محمد باقر صدر و رهیافت های توسعه آن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بررسی و نقد روش تفسیر سید محمد باقر صدر و رهیافت های توسعه آن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 27/6/96 (دوشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتسعید بهمنی(ارائه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله موحدی محب، حجت الاسلام والمسلمین سیدامید موذنی(ناقدان) و با دبیری حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر حسینی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
اولین نشست از مجموعه نشست های همایش حوزه انقلابی، مسئولیت های ملی و فراملی(مناظره علمی)، با عنوان حوزه انقلابی و کنشگری سیاسی روحانیت توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می گردد.
اولین نشست از مجموعه نشست های همایش حوزه انقلابی، مسئولیت های ملی و فراملی(مناظره علمی)، با عنوان حوزه انقلابی و کنشگری سیاسی روحانیت توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می گردد. اولین نشست از مجموعه نشست های همایش حوزه انقلابی، مسئولیت های ملی و فراملی(مناظره علمی)، با عنوان حوزه انقلابی و کنشگری سیاسی روحانیت توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ 23/6/96 (پنجشنبه)، در مرکز همایش های غدیر به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر، سالن کنفرانس برگزار می گردد. این نشست(مناظره علمی) با حضور اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر کاظم قاضی زاده و با دبیری دکتر عبدالوهاب فراتی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
نشست علمی سبک زندگی (گفت و گوهای سبک زندگی، از مجموعه نشست ها و گفت گوهای علمی ویژه طلاب و دانشجویان) با عنوان دین، مصرف، حال و آینده دینداری توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات
نشست علمی سبک زندگی (گفت و گوهای سبک زندگی، از مجموعه نشست ها و گفت گوهای علمی ویژه طلاب و دانشجویان) با عنوان دین، مصرف، حال و آینده دینداری توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد. نشست علمی سبک زندگی (گفت و گوهای سبک زندگی، از مجموعه نشست ها و گفت گوهای علمی ویژه طلاب و دانشجویان) با عنوان دین، مصرف، حال و آینده دینداری توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی، در تاریخ 22/6/96 (چهارشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی دکتر علیرضا شجاعی زند، حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی و با دبیری دکتر سید مجید امامی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مجازات های بدنی در اسلام و حقوق بین الملل توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می گردد.
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مجازات های بدنی در اسلام و حقوق بین الملل توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مجازات های بدنی در اسلام و حقوق بین الملل توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه قوه قضائیه در تاریخ 23/6/96 (پنجشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار(ارائه دهنده)، دکتر مصطفی فضائلی، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا(ناقدان) و با دبیری دکتر توکل حبیب زاده برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مفهوم معنویت در عصر پست¬مدرن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده اخلاق و معنویت برگزار می گردد.
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مفهوم معنویت در عصر پست¬مدرن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده اخلاق و معنویت برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مفهوم معنویت در عصر پست¬مدرن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده اخلاق و معنویت در تاریخ 30/6/96 (پنجشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی دکتر احمد شاکرنژاد(ارائه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، حجت الاسلام والمسلمین دکتر وحید سهرابی فر(ناقدان) و با دبیری حجت الاسلام والمسلمین مهدی فصیحی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بررسی و نقد روش تفسیر سید محمد باقر صدر و رهیافت های توسعه آن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 27/6/96 (دوشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیاب
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بررسی و نقد روش تفسیر سید محمد باقر صدر و رهیافت های توسعه آن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بررسی و نقد روش تفسیر سید محمد باقر صدر و رهیافت های توسعه آن توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 27/6/96 (دوشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتسعید بهمنی(ارائه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله موحدی محب، حجت الاسلام والمسلمین سیدامید موذنی(ناقدان) و با دبیری حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر حسینی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مجازات های بدنی در اسلام و حقوق بین الملل
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مجازات های بدنی در اسلام و حقوق بین الملل توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان مجازات های بدنی در اسلام و حقوق بین الملل توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه قوه قضائیه در تاریخ 23/6/96 (پنجشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار(ارائه دهنده)، دکتر مصطفی فضائلی، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا(ناقدان) و با دبیری دکتر توکل حبیب زاده برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان رجل سیاسی در فقه سیاسی توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار می گردد.
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان رجل سیاسی در فقه سیاسی توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان رجل سیاسی در فقه سیاسی توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در تاریخ 16/6/96 (پنجشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا(ارائه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی و روح الله شریعتی به عنوان ناقدان و حجت الاسلام والمسلمین عبدالله نظر زاده به عنوان دبیر علمی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بازنگری در ساختار علم اصول توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی خراسان رضوی برگزار می گردد.
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بازنگری در ساختار علم اصول توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی خراسان رضوی برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان بازنگری در ساختار علم اصول توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی خراسان رضوی در تاریخ 15/6/96(پنجشنبه)، مشهد، چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه دوم برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رضا اسلامی(ارائه دهنده)، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا و حسنعلی علی اکبریان به عنوان (ناقدان) برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی

نشست علمی سبک زندگی (گفت و گوهای سبک زندگی، از مجموعه نشست ها و گفت گوهای علمی ویژه طلاب و دانشجویان) با عنوان دین، مصرف، حال و آینده دینداری توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات
نشست علمی سبک زندگی (گفت و گوهای سبک زندگی، از مجموعه نشست ها و گفت گوهای علمی ویژه طلاب و دانشجویان) با عنوان دین، مصرف، حال و آینده دینداری توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد. نشست علمی سبک زندگی (گفت و گوهای سبک زندگی، از مجموعه نشست ها و گفت گوهای علمی ویژه طلاب و دانشجویان) با عنوان دین، مصرف، حال و آینده دینداری توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی، در تاریخ 22/6/96 (چهارشنبه)، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی دکتر علیرضا شجاعی زند، حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی و با دبیری دکتر سید مجید امامی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
گزارش محتوایی نشست علمی « مسئله یابی و موضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر» 9/6/96
گزارش جلسه « مسئله یابی و موضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر» در نهم شهریور 1396 همزمان با سی و نهمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر که با روز عرفه مصادف بود با دعوت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره همکاری های علمی پژوهشگاه، جلسه ای با عنوان « مسئله یابی و موضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر» در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. خانم حورا صدر مسئول موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، دکتر سید مصطفی فضائلی از اعضای هیات علمی دانشگاه قم و آیت الله مبلغی از اساتید حوزه سخنرانان جلسه بودند و دبیری جلسه را دکتر اسماعیل آقابابائی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ به عهده داشتند. پس از قرائت قرآن و سخنان ابتدایی دبیر جلسه مبنی بر معرفی اجمالی از امام موسی صدر، موضوع نشست حاضر و این که حوادث میدانی، مسائل حقوقی و راهکارها و در نهایت مباحث فقهی مرتبط با موضوع و فراهم آوری زمینه رهایی امام موسی صدر در این جلسه به بحث گزارده می شود، سخنرانان به بیان مطالب خود پرداختند. خانم حورا صدر مباحثی را راجع به شخصیت علمی امام موسی صدر، فعالیت های ایشان در محیط لبنان و ا
به مناسبت سالروز ربوده شدن امام موسی صدر، نشست علمی با عنوان مسأله یابی و مضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق برگزار می گردد.
به مناسبت سالروز ربوده شدن امام موسی صدر، نشست علمی با عنوان مسأله یابی و مضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق برگزار می گردد. به مناسبت سالروز ربوده شدن امام موسی صدر، نشست علمی با عنوان مسأله یابی و مضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فقه و حقوق در تاریخ 9/6/96 (پنجشنبه)، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار خواجه نصیرالدین طوسی(سالن همایش) برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی آیت الله احمد مبلغی، سرکار خانم دکتر حورا صدر(فرزند امام موسی صدر) و دکتر مصطفی فضائلی برگزار می گردد مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان نظریه طرح خلافت از پیامبر(ص) در سوره مکی طه توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد.
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان نظریه طرح خلافت از پیامبر(ص) در سوره مکی طه توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می گردد. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان نظریه طرح خلافت از پیامبر(ص) در سوره مکی طه توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در تاریخ 16/5/96 (دوشنبه)، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار شیخ طبرسی برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود طیب حسینی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی عزیزی و حجت الاسلام والمسلمین سعید بهمنی به عنوان ناقدان و حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر حسینی رامندی به عنوان دبیرعلمی برگزار می گردد مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: اداره همکاری های علمی و پژوهشی
نشست علمی ، با عنوان بررسی ابعاد فرهنگی و آموزشی سند 2030 به همراه بررسی متن سند توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن سواد رسانه ای مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد.
نشست علمی ، با عنوان بررسی ابعاد فرهنگی و آموزشی سند 2030 به همراه بررسی متن سند توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن سواد رسانه ای مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد. نشست علمی ، با عنوان بررسی ابعاد فرهنگی و آموزشی سند 2030 به همراه بررسی متن سند توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و انجمن سواد رسانه ای مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی در تاریخ 31/3/96 (چهارشنبه) در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلمی به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی(عج) برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا(عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی) و دکتر سینا کلهر(مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس) برگزار می گردد مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: اداره همکاری های علمی و پژوهشی

اولین نشست از مجموعه نشست های همایش حوزه انقلابی، مسئولیت های ملی و فراملی(مناظره علمی)، با عنوان حوزه انقلابی و کنشگری سیاسی روحانیت توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می گردد.
اولین نشست از مجموعه نشست های همایش حوزه انقلابی، مسئولیت های ملی و فراملی(مناظره علمی)، با عنوان حوزه انقلابی و کنشگری سیاسی روحانیت توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می گردد. اولین نشست از مجموعه نشست های همایش حوزه انقلابی، مسئولیت های ملی و فراملی(مناظره علمی)، با عنوان حوزه انقلابی و کنشگری سیاسی روحانیت توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تاریخ 23/6/96 (پنجشنبه)، در مرکز همایش های غدیر به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر، سالن کنفرانس برگزار می گردد. این نشست(مناظره علمی) با حضور اساتید: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر کاظم قاضی زاده و با دبیری دکتر عبدالوهاب فراتی برگزار می گردد. مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: مرکز همکاری های علمی و بین المللی
ماهنامۀ توسعه همکا ریهای علمی و بین الملل قرآنی
مراسم رونمایی از پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی برگزار شد
مراسم رونمایی از پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی برگزار شد مراسم رونمایی از پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی در تاریخ 3/2/96 (یکشنبه)، در ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن همایش برگزار شد. این جلسه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدهادی یعقوب نژاد و دکتر مازیار زارع برگزار شد مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.
مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده فقه و حقوق توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشر برگزار شد
همایش گفت و گو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر
همایش گفت و گو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد سخنرانان:حجت الاسلام دکتر الویری، دکتر باغستانی و دکتر شریف لک زایی پنجشنبه 95/10/28 ساعت 10، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن همایش(طبقه چهارم)

کارگاه سواد اطلاعاتی و فناوری پژوهش و آشنایی با منابع دیجیتال تحقیق در انجام تحقیقات و پایان نامه ها برای اعضاء هیأت علمی و محققین دانشگاه خاتم النیین افغانستان برگزار شد و در آن با توجه به نیاز اعضاء هیأت علمی و محققین، مباحث پیشرفته¬تر اطلاع یابی و آم
کارگاه سواد اطلاعاتی و فناوری پژوهش و آشنایی با منابع دیجیتال تحقیق در انجام تحقیقات و پایان نامه ها برای اعضاء هیأت علمی و محققین دانشگاه خاتم النیین افغانستان برگزار شد و در آن با توجه به نیاز اعضاء هیأت علمی و محققین، مباحث پیشرفته¬تر اطلاع یابی و آموزش تخصصی مطرح شده است. کارگاه با مبحث گوگل اسکالر و انجام جستجو در آن و نیز استفاده از امکانات مختلف آن شروع شد. و در ادامه به سوالات شرکت کنندگان در مورد مباحث مطرح شده پاسخ داده شد. این کارگاه توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید. در این کارگاه اساتید محترم جناب آقای سعادت، سید اسماعیل موسوی پور، علی میرعرب و مهندس عیوضی تدریس نمودند.
چكيده مباحث كارگاه اصطلاحنامه ها و هستي شناسي ها
چكيده مباحث كارگاه اصطلاحنامه ها و هستي شناسي ها 1. بخش اول : حرکت دیالکتیکی در خلق و پیدایش اصطلاحنامه ها و هستی شناسی ها هدف اصلي از ارايه اين بحث تحليل ايده هاي حاكم بر شكل گيري واژه نامه ها، اصطلاحنامه ها و هستي شناسي ها و نيز انواع آنها مي باشد. في الواقع، در اينجا به دنبال بيان سير تاريخي مصاديق نمي باشيم بلكه ايده پردازي ها در اين جهت مد نظر قرار مي گيرد تا زمينه ها و تفكرات حاكم بر ايجاد زبان هاي كنترل شده در نظام ذخيره و بازيابي اطلاعات، تحليل گردد. این سخنرانی به تحلیل عناصر سه گانه یک حرکت دیالکتیکی (تز، آنتی تز و سنتز) در ایجاد واژه نامه ها و نیز خلق اصطلاحنامه ها می پردازد. از طرف دیگر با تکیه بر همین عناصر پیشگفته، سیر مفهومی و تاریخی در تدوین هستی شناسی ها آشکار شده و به تبیین دلایل وجودی اشاره می شود. به این ترتیب، دو مرحله اساسی در خلق اصطلاحنامه ها و هستی شناسی ها، تبیین شده و در ادامه به تحلیل شباهت ها و تفاوت های، اصطلاحنامه و هستی شناسی در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش، اشاراتی خواهد شد. 2. بخش دوم: مهندسي مجدد اصطلاحنامه هاي علوم اسلامي به منظور شكل گيري هستي شناسي علوم اسلامي
کارگاه مهارت های اطلاع یابی پیشرفته: این کارگاه برای دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مشغول به تحصیل در ترم 6 دانشگاه قم برگزار شد و در آن با توجه به نیاز اطلاعات دانشجویان، مباحث پیشرفته تر اطلاع یابی و آموزش تخصصی اطلاع رسانی مطرح شده است. در این
کارگاه مهارت¬¬های اطلاع یابی پیشرفته: این کارگاه برای دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مشغول به تحصیل در ترم 6 دانشگاه قم برگزار شد و در آن با توجه به نیاز اطلاعات دانشجویان، مباحث پیشرفته تر اطلاع یابی و آموزش تخصصی اطلاع رسانی مطرح شده است. در این کارگاه اساتید محترم جناب آقای دکتر سید علی سادات و سید مهیار موسوی تدریس نمودند.
کارگاه علمی رویکردهای نوین در بازنمایی اطلاعات برگزار شد
حجت الاسلام و المسلمین سید تقی واردی در ادامه امتیازات و تنگناهای نمایه سازی ترکیبی را تبیین کرد و گفت : امتیاز اصلی نمایه ترکیبی، همان ایصال الی المطلوب است و در مقابل هزینه بری و زمان بری و نیاز به تخصص و تجربه کافی در این عرصه از تنگناهای این مدل خاص نمایه سازی است.
تست

مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(علیهم السلام) توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل با همکاری پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(علیهم السلام) برگزار می گردد. مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(علیهم السلام) توسط م
مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(علیهم السلام) توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل با همکاری پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(علیهم السلام) برگزار می گردد. مراسم رونمایی از آثار جدید پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(علیهم السلام) توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل با همکاری پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(علیهم السلام)، در تاریخ 20/4/96 (سه شنبه) در ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار خواجه نصیرالدین طوسی(طبقه چهارم) برگزار می گردد. این جلسه با سخنرانی آیت الله محمدهادی یوسفی غروی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی برگزار می گردد مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند. منبع خبر: اداره همکاری های علمی و پژوهشی
لیست تفاهم نامه های امضاء شده سال های 93،94 و 95 بین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مراکز و مؤسسات دیگر
تست

  • گزارش تصویری
  • صوت جلسات علمی

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

اداره همکاری های علمی و بین الملل
مجری سایت : شرکت سیگما